Nhà hàng 123

LIÊN HỆ

Nhà hàng 123 - 55 Phố Huế, Hà Nội
Điện thoại: (04)38.229.100 - (04)39.436.371
Nhà hàng 123 - 365 Kim Mã , Hà Nội
Điện thoại: (04)37.711.123 - (04)37.711.333
Hotline:
55 Phố Huế ---  : 09.09.09.09.55
Hotline:
365 Kim mã --- 01292228886

TIN TỨC

VIDEO